logo
Sürdürülebilirlik

Kervan Gıda İle Sürdürülebilirlik

Çevrenin ve doğanın önemini biliyor, enerji kaynaklarının sınırsız olmadığı bilinciyle yenilenebilir enerjiye dönük somut adımlar atıyoruz.

Çevresel Sürdürülebilirlik

 • Karbon Ayak İzi Hesaplanması ve Net Sıfır Karbon Yol Haritası’nın hazırlanması,
 • Enerji Tüketiminin Azaltılması,
 • Su Tüketiminin Azaltılması,
 • Belgesi olmayan veya eksik olan tesislerin ISO 14001 ve ISO 50001 standartları ile belgelendirilmesi, Sıfır Atık hedefinin konulması ve aksiyonların alınması,
 • Tedarikçi Yönetimi ve Çevre ile ilgili çalışmaların planlanması olmak üzere 7 hedefimiz bulunuyor.
 • Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler kapsamında atacağımız bu adımlarla Kervan Gıda olarak sürdürülebilirlik kapsamındaki hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağız.

Sosyal Alan

 

 • Kadın çalışan oranının arttırılması için hedef konulması,
 • Eğitim konusunda yapılan çalışmaların ölçümü ve arttırılması,
 • Çalışan bağlılığı ile memnuniyetinin ölçülmesi ve hedeflerin belirlenmesi,
 • Sıfır kaza oranlı bir organizasyonun sağlanması ve aksiyon planlarının oluşturulması,
 • İnovasyon ve Tedarikçi Yönetimi ile yerel tedarikçilere yönelik çalışmaların artırılması

Kurumsal Yönetim

 

 • Sürdürülebilirlik Yönetim Yapısının Oluşturulması,
 • Müşteri Memnuniyeti/Bağlılığı Politikasının Hazırlanması,
 • Risk yönetim sisteminin kurgulanması,
 • Sivil Toplum Kuruluşlarına üyeliklerin ve iş birliklerinin artırılması,
 • Sürdürülebilirlik hedeflerinin (KPI) takibini sağlayacak bir yazılım sisteminin kurulması veya mevcut yazılımların geliştirilmesi,
 • Karar alıcılara hedefler kapsamında zamanında ve etkin bir şekilde müdahale imkanının sağlanması
İnstagram

Farkındayız