logo

Kervan'da Çalışmak

Dünyada Kervan

Kervan Gıda olarak şirketimizin hedef ve politikaları çerçevesinde kaliteli insan gücüne sahip olmak ve bu gücü sürekli geliştirmek, verimliliği arttırmak için çalışmalarda bulunmaktayız.

Çalışanlarımız arasında eşitlik gözeterek, adil bir yönetim politikası izlemek, çalışanlarımızın tüm maddi ve manevi haklarını göz önünde bulundurmak, sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmalarını sağlamak temel amaçlarımız içindedir.

Seçme ve Yerleştirme

Kervan Gıda’da seçme ve yerleştirme sürecinin amacı, üstlenecekleri pozisyonun gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirecek, şirketin yapısıyla uyum göstererek şirkete sağladığı katkıyı sürekli arttırabilecek kişilerin şirkete kazandırılmasıdır.

Başvurular e-posta, web sitesi, şirket çalışanlarının önerileri gibi farklı kaynaklardan iletilebilir. İletilen tüm başvurular Kervan Gıda insan kaynakları başvuru veritabanına işlenir.

Kervan Gıda’ya ve pozisyona en uygun adayları işe alabilmek için İnsan Kaynakları ve ilgili bölüm müdürleri görüşmeler yapmaktadır. İnsan Kaynakları departmanı tarafından görüşmelerde adayların yetkinlikleri, kişisel özellikleri, kurum kültürüne uyumu gibi kriterlerle ilk değerlendirme yapılır. İlgili Bölüm Müdürü ise adayın teknik bilgisini, ekibe uygunluğunu, işi istenilen düzeyde yapacak tecrübe ve yetkinliğe sahip olup olmadığını değerlendirir ve adaya işin detaylarını aktarır. Görüşmeler sonucunda uygun bulunan adaylar için referans kontrolü yapılır. İnsan Kaynakları ve ilgili departman tarafından olumlu bulunan adaya ücret teklifi yapılır. Adayın teklifi kabul etmesi durumunda adaya işbaşı için gereken evraklar tebliğ edilir. Aday belirtilen tarihte evrak teslimine gelir, istenilen günde de işbaşı yapar.

Kervan Gıda ailesine yeni katılacak olan çalışanlar ilk aylarında oryantasyon sürecine dahil edilerek Kervan ailesini ve iş yapma modelini yakından tanıma fırsatı bulurlar.

Eğitim

Kervan’da çalışanlarımızın kişisel gelişimleri, teknik bilgilerinin geliştirilmesi ve teknolojik yeniliklerin yakından takip edilmesi amacıyla dış eğitim organizasyonları yapılmaktadır. Çalışanların yetkinlikleri ve pozisyonları doğrultusunda eğitimler planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.

Çalışanların teknik bilgilerinin gelişmesini sağlamak ve yıllık olarak alınması gerekli olan (kanunen zorunlu) eğitimler için de şirket bünyesinde iç eğitmenler oluşturulmuştur. Alınması gerekli olan (kanunen zorunlu) eğitimler, mesleki eğitimler iç eğitim organizasyonu ile gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimleri için BEBETO AKADEMİ eğitim portalımız hizmet vermektedir.


Motivasyon Faaliyetleri

Çalışan memnuniyeti anketi sonucunda elde edilen verilerle motivasyon aksiyon planı hazırlanır. Sportif, kültürel ve sosyal aktiviteler düzenlenir.

  • Piknik organizasyonu
  • Kahvaltı organizasyonu
  • Evlenme ve doğum yardımı
  • Anneler günü ve babalar günü etkinlikleri


İş Sağlığı ve Güvenliği

Şirket bünyesinde bulunan tam zamanlı iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı ve oluşturulan kurul ile gerekli her türlü güvenlik önlemleri alınmakla birlikte, düzenlenen ilgili eğitimlerle de çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır.


Öneri Sistemi

Kervan Gıda olarak sürekli gelişimimizi ve uygulamalarımızın sürdürebilirliğini temin etmede kaynağımız çalışanlarımızdır. Bu düşünce ile yola çıkarak, öneri sistemimiz kapsamında; çalışanlarımızdan gelen verimliliği arttırmaya yönelik, operasyonel iyileştirme içeren öneriler değerlendirilmekte ve ödüllendirilmektedir.