logo
Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Stratejisi

Kervan Gıda olarak paydaşları ve toplum refahı için Çevre, Sosyal Sorumluluk ve Yönetişim alanlarında sürdürülebilir değer yaratmak;

Çevre

Sosyal Sorumluluk

Yönetişim