İŞ BAŞVURU FORMU KVKK

Başvuru sürecinde iletmiş olduğum bilgilerimin, işverene yapmış olduğum iş başvurusunun değerlendirilmesi için işlenmesine özgür iradem ile ve açıkça rıza gösteriyorum.

İş başvuru formumda, özgeçmişimde, yapılan mülakatlarda tarafımca verilen bilgiler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmak
üzere iş başvurusu sürecinde şirkete ilettiğim her türlü bilgi ile başvurmuş olduğum pozisyon için değerlendirilmesi amacıyla,
hakkımda üçüncü kişilerden elde edilen bilgilerin, başvurumun değerlendirilmesi tarihinden itibaren yirmi dört (24) aylık süre
boyunca saklanmasına ve yetkinliklerime uygun bir pozisyon açılması halinde tarafımla iletişime geçilmesine özgür iradem
ile ve açıkça rıza gösteriyorum.

Bilgilerimin şirketin grup şirketlerine ve iş ortaklarına aktarılmasını ve işe alım amacıyla bu şirketler tarafından da değerlendirilmesine, bilişim sistemleri vasıtasıyla yurtdışına aktarılmasına özgür iradem ile ve açıkça rıza gösteriyorum.

Beyan ve Kabul
Başvuru formunda yer alan bütün bilgiler doğrudur. Bilerek yanlış bilgi verdiğim veya bazı bilgileri gizlediğim anlaşıldığı
takdirde, doğacak sorumluluğu şimdiden kabul ettiğim gibi, işime son verilmesi karşısında da hiçbir hak ve tazminat talep
etmeyeceğimi, işe alındığım taktirde ise her türlü bilgi, belge ve sertifikaları, İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne teslim
edeceğimi kabul ve beyan ederim.

× Whatsapp İletişim Hattı